Hop til indhold
Højesteret

Fotografier kunne fremlægges og indgå i syn og skøn 
22-05-2013 

Sag 45/2013
 

Kendelse afsagt 17. maj 2013   

 

Gitte Skare
mod
Skare Projektudvikling A/S

 

I sag om mangler ved fast ejendom kunne fotografier, der var optaget før og efter sagens anlæg, fremlægges og indgå i syn og skøn.

 

I en sag om mangler ved en fast ejendom var der af eller for sagsøgeren før og efter sagsanlægget optaget en række fotografier, som sagsøgeren mente viste nogle mangler ved ejendommen. Sagen for Højesteret angik, hvorvidt fotografierne kunne fremlægges i retssagen og indgå i syn og skøn.  

 

Højesteret fastslog, at en part som udgangspunkt kan fremlægge fotografier, der alene viser faktiske forhold. Der forelå ikke forhold, som kunne begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt, og

Højesteret tillod herefter, at billederne kunne fremlægges og indgå i syn og skøn i sagen.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk