Hop til indhold
Højesteret

Forværring af slidgigtlidelse var en erhvervssygdom 
15-05-2012 

Sag 361/2010

Dom afsagt den 15. maj 2012.

A
mod
Ankestyrelsen

Forværring af slidgigtlidelse skyldtes As arbejde

I forbindelse med sportsudøvelse fik A i 1985 en knæskade og som følge heraf slidgigt. Sagen for Højesteret angik spørgsmålet, om As arbejde havde medført en forværring af slidgigtlidelsen, som kunne anses for en erhvervssygdom.

Højesteret fastslog, at A ikke havde arbejdet tilstrækkelig længe med knæbelastende arbejde til, at slidgigtlidelsen var omfattet af den dagældende liste over erhvervssygdomme, men at As lidelse var en sygdom, der udelukkende eller i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art. Højesteret lagde i sin afgørelse vægt på Retslægerådets vurdering, der var forskellig fra Erhvervssygdomsudvalgets vurdering.

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.  

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 15-05-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk