Hop til indhold
Højesteret

Forvaring i samværssag 
01-09-2015 

Sag 150/2015
 

Kendelse afsagt den 31. august 2015   

A
mod
B

 

Forvaring af en mor, der nægtede at oplyse sin datters opholdssted med henblik på udlevering til samvær, var lovlig

A blev den 7. maj 2015 taget i forvaring af fogedretten i forbindelse med en sag om udlevering af As datter C til samvær med datterens far B. Den 29. juli 2015 blev A løsladt.

Sagen angik, om forvaringen af A var lovlig, herunder om A skulle have haft advokatbistand i forbindelse med fogedrettens behandling af spørgsmålet om forvaring.

A havde under samværssagen gentagne gange nægtet at medvirke til udlevering af C til samvær med B og havde nægtet at oplyse C’s opholdssted over for fogeden. Fogedretten havde flere gange truffet afgørelse om tvangsbøder med henblik på at få A til at medvirke til udlevering af C.

Højesteret udtalte, at oplysningen om C’s opholdssted havde afgørende betydning for gennemførelsen af samværet, og at det måtte lægges til grund, at oplysningen ikke kunne fremskaffes på anden vis end ved forklaring fra A. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens skøn, hvorefter det den 7. maj 2015 var nødvendigt at tage A i forvaring og den 20. maj 2015 fortsat var nødvendigt at tage A i forvaring. Der var heller ikke grundlag for at fastslå, at forvaringen af A var uproportional i tiden efter den 20. maj 2015 indtil løsladelsen den 29. juli 2015.

Det forhold, at A ikke var repræsenteret af en advokat, da fogedretten traf afgørelse om forvaring af hende, kunne ikke føre til, at forvaringen ansås for ulovlig.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk