Hop til indhold
Højesteret

Forvaring for sædelighedsforbrydelser begået mod mindreårige 
24-06-2016 

Sag 253/2015
 

Dom afsagt den 24. juni 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Betingelserne i straffelovens § 70, stk. 2, for at dømme tiltalte til forvaring, var opfyldt.

T, der tidligere var dømt for seksualforbrydelser begået mod mindreårige, blev i byretten og landsretten dømt til forvaring for en række seksualforbrydelser mod mindreårige piger.

Højesteret fandt, at et af de begåede forhold var omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 222, stk. 1, 2. pkt., idet T ved udnyttelse af sin fysiske og psykiske overlegenhed dels havde forsøgt at skaffe sig samleje, dels havde skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med F, der på gerningstidspunktet var 13 år. Hø­jesteret tiltrådte, at T ved domfældelsen i dette forhold var skyldig i en alvorlig seksual­forbrydelse og forsøg herpå, og at betingelsen i straffelovens § 70, stk. 2, nr. 1, derfor var op­fyldt.

Højesteret fandt endvidere, at også betingelserne i § 70, stk. 2, nr. 2 og nr. 3, var opfyldt.

Højesteret tiltrådte herefter, at T var idømt forvaring i overensstemmelse med resultatet i byretten og landsretten.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk