Hop til indhold
Højesteret

Forvaring 
15-05-2018 

Sag 33/2018
 

Dom afsagt den 15. maj 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Forvaring for voldtægt

T, der i en periode på ca. 30 år var straffet gentagne gange, herunder tre gange for voldtægt og voldtægtsforsøg, var i landsretten dømt for bl.a. to tilfælde af fuldbyrdet voldtægt begået mod sin tidligere samlever.

Højesteret fandt på baggrund af karakteren af de nu begåede seksualforbrydelser sammenholdt med oplysningerne om T’s person, herunder Retslægerådets udtalelse samt omfanget og karakteren af hans tidligere kriminalitet, at betingelserne for forvaring var opfyldt.

Højesteret tog herefter anklagemyndighedens påstand om forvaring til følge.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk