Hop til indhold
Højesteret

Forureningsskade omfattet af forsikringsdækning 
29-06-2012 

Sag 118/2010

Dom afsagt den 29. juni 2012.

Topdanmark Forsikring A/S
mod
A Bageri ved B

Olieudslip ved påfyldning af olietank var et pludseligt uheld

Spørgsmålet i sagen var, om skaderne som følge af et olieudslip fra en tank tilhørende et bageri var omfattet af den erhvervsforsikring, bageriet havde tegnet. Efter forsikringspolicens klausul om ansvar for forureningsskader dækker forsikrin­gen kun en skade, hvis den er opstået ”uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld”.  

Højesteret lagde til grund, at der gennem mange år var sket en tæring af olietanken, og at olietanken sprang pludselig læk, hvorefter der i løbet af få timer løb 1.500 liter olie ud af tanken.

Højesteret fastslog herefter, at forureningsskaden som følge af olieudstrømningen fra tanken måtte anses for opstået ved et pludseligt uheld og derfor var omfattet af forsikringsdækningen.

Højesteret stadfæstede derved landsrettens dom.

Læs hele dommen.

Til top Sidst opdateret: 29-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk