Hop til indhold
Højesteret

Fortsat varetægtsfængsling var berettiget 
23-11-2018 

Sag 100/2018
 

Kendelse afsagt 22. november 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
S


Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af en sigtet i sag om grov skatte- og momssvig var opfyldt

S blev den 10. oktober 2017 anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet i medfør af rets­plejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, sigtet for i forening med en række andre personer at have begået grov skatte- og momssvig samt forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed. I forbindelse med varetægtsfængslingen blev S, som sidder i kørestol grundet en fysisk lammelse i underkroppen og desuden lider af en række andre sygdomme, overflyttet til Vestre Hospital.

Varetægtsfængslingen blev efterfølgende forlænget flere gange og blev opretholdt indtil den 4. juli 2018, hvor Københavns Politi besluttede at løslade S.

Sagen for Højesteret angik en forlængelse af varetægtsfængslingen foretaget den 13. februar 2018. Højesteret fandt, at fængslingsbetingelserne i retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, var opfyldt, og bemærkede, at der på daværende tidspunkt bl.a. udestod afhøringer af vidner og sigtede, og at der var mulige medgerningsmænd på fri fod. Der var ikke grundlag for at fastslå, at den fortsatte varetægtsfængsling var uproportional, jf. retsplejelovens § 762, stk. 3, idet der hverken for landsretten eller Højesteret forelå oplysninger om S’ helbredsforhold, som kunne begrunde dette. Den fortsatte varetægtsfængsling indebar endvidere ikke en kræn­kelse af Danmarks internationale forpligtelser.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk