Hop til indhold
Højesteret

Fortsat frihedsberøvelse var berettiget 
08-10-2018 

Sag 107/2018
 

Kendelse afsagt den 5. oktober 2018

 

A
mod
Rigspolitiet

 

Frihedsberøvelse af en udlænding kunne opretholdes i en periode ud over 1 måned

Udlændingen A, der opholdt sig ulovligt i Danmark, var blevet frihedsberøvet den 4. marts 2018 for at sikre muligheden for overførsel efter reglerne i Dublinforordningen. A ansøgte den 14. marts 2018 om asyl i Danmark, og Udlændingestyrelsen indgav den 11. april 2018 an­modning til Cy­pern om at modtage ham med henblik på behandling af hans asylsag.

Hovedspørgsmålet i sagen var, hvordan fristerne i udlændingelovens § 37, stk. 9, 1. og 2. pkt., om opretholdelse af frihedsberøvelsen skulle beregnes.

Højesteret fandt, at § 37, stk. 9, 1. pkt., efter sin ordlyd, forarbejder og formål må forstås således, at udlændingemyndighederne har en frist på 1 måned til at anmode en anden medlemsstat om at overtage eller tilbagetage en udlænding regnet fra det tidspunkt, hvor udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 (asyl), og at dette gælder, uanset om udlændingen allerede er frihedsberøvet uden at have søgt om asyl. I en situation, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om asyl, skal fristen på 1 måned således beregnes som angivet i § 37, stk. 9, 1. pkt., og ikke som angivet i bestemmelsens 2. pkt.

Højesteret fandt der­for, at fristen i udlændingelovens § 37, stk. 9, 1. pkt., var over­holdt.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk