Hop til indhold
Højesteret

Fortolkning af tinglyst vejret 
20-01-2011 

Sag 182/2008

Dom afsagt den 20. januar 2011.

Michael Sørensen
mod
Bernt Johan Collet

Biintervenient Dansk Skovforening

Ejer af grund skal tåle, at der er svingningsarealer i henhold til tinglyst vejret

Der er på Michael Sørensens ejendom tinglyst en servitut fra 1924, hvorefter ”Køberen af parcellen maa taale den over parcellen i retningen øst til vest førende markvej”. Markvejen løber fra Bernt Johan Collets skov og ud til en hovedvej.

Det var spørgsmålet, om Michael Sørensen skulle tåle, at der er svingningsarealer på i alt 103 m2 ved markvejens udmunding, for at tunge og lange køretøjer kunne svinge fra markvejen og ud på hovedvejen.

Højesteret udtalte, at driften af Bernt Johan Collets skov kræver anvendelse af tunge og lange køretøjer, og at en kørsel med sådanne køretøjer er i overensstemmelse med den tinglyste vejret på Michael Sørensens ejendom. Det er et nødvendigt led i retten, at ind- og udkørselsforholdene er egnede til anvendelse af de pågældende køretøjer, idet retten ellers gøres illusorisk.

Michael Sørensen må derfor i henhold til den tinglyste vejret tåle, at der ved den private fællesvejs udmunding ved hovedvejen er svingningsarealer således, at de i skovdriften benyttede kørekøjer kan foretage kør­sel til og fra den offentlige vej. En forpligtelse til at friholde hjørne­arealerne ved udmundingen for faste indretninger blev – bedømt efter forholdene på ejendommen – ikke anset for en væsentlig byrde for Michael Sørensen som ejer af ejendommen. (Dissens)

Landsretten var (med dissens) kommet til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 20-01-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk