Hop til indhold
Højesteret

Fortolkning af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, om renteskat 
19-11-2012 

Sag 157/2012
 

Dom afsagt den 19. november 2012. 

 

 

Pan European ApS
mod
Skatteministeriet

 

Beskatning efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, af rentebetalinger til det udenlandske moderselskab forudsatte ikke, at det danske debitorselskab havde fradragsret for renteudgiften

 

Sagen angik renteskat af rentebetalinger af et lån, som et dansk debitorselskab havde optaget hos et med selskabet koncernforbundet selskab på Jersey, til delvis finansiering af en ejendom i Frankrig.

 

Højesteret fastslog, at efter ordlyden af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra d, var renteskattepligten ikke betinget af, at det danske debitorselskab havde fradragsret for renterne. Angivelsen i forarbejderne af formålet med loven – at undgå udhuling af det danske beskatningsgrundlag ved fradrag af koncerninterne renter – kunne ikke føre til indfortolkning af et krav herom i bestemmelsen.  

 

Landsretten var nået til samme resultat.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk