Hop til indhold
Højesteret

Fortolkning af præparatdirektivet og faremærkning af tekstilvaskemidler 
28-04-2009 

Sag 536/2006
 

Dom afsagt den 28. april 2009


Brancheforeningen for Sæbe-, Parfume og Teknisk/kemiske artikler som mandatar for Unilever Danmark A/S og Procter & Gamble Danmark ApS
mod
Miljøstyrelsen


Fortolkning af præparatdirektivet og faremærkning af tekstilvaskemidler

Miljøstyrelsen gav den 27. februar 2004 Unilever Danmark A/S og Procter & Gamble Danmark ApS påbud om, at nogle tekstilvaskemidler skulle klassificeres som farlige på grund af deres lokalirriterende effekt.

Herefter anlagde Brancheforeningen for Sæbe-, Parfume og Teknisk/kemiske artikler som mandatar for selskaberne sag mod Miljøstyrelsen bl.a. med påstand om, at påbuddene var ugyldige. Brancheforeningens synspunkt var, at præparatdirektivets artikel 6, stk. 3, 1. led, gav hjemmel til nedklassificering af et præparat, hvis det ved case studies og ved statistisk underbyggede erfaringer blev påvist, at de toksikologiske virkninger på mennesker var mindre, end hvad der fulgte af regnereglen i artikel 6, stk. 1, litra a. Vaskemidlerne skulle derfor nedklassificeres ud fra foreningens dokumentation, idet risikoen ved vaskemidlerne var meget lille. Miljøstyrelsen påstod frifindelse.

Højesteret fastslog, at præparatdirektivets artikel 6, stk. 3, 1. led, måtte fortolkes således, at der principielt var mulighed for både opklassificering og nedklassificering af et præparat i forhold til den klassificering, der fremkom ved anvendelse af regnereglen. Brancheforeningen havde imidlertid hverken ved de videnskabelige undersøgelser, som foreningen havde påberåbt sig, eller ved de sagkyndige erklæringer og det statistiske materiale fra ulykkesregistre mv., som foreningen havde fremlagt i sagen, med den fornødne sikkerhed påvist, at vaskemidlernes toksikologiske virkninger på mennesker var forskellige fra de virkninger, som en vurdering efter regnereglen førte til. Foreningen havde heller ikke påvist, at anvendelsen af regnereglen på grund af antagonisme i vaskemidlerne førte til en sådan overvurdering af den toksikologiske fare, at den påbudte fareklassificering ikke skulle anvendes. Miljøstyrelsen havde herefter ikke været uberettiget til at påbyde klassificering og mærkning af vaskemidlerne på grundlag af regnereglen, og Højesteret stadfæstede landsrettens frifindelse af Miljøstyrelsen.

Til top Sidst opdateret: 28-04-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk