Hop til indhold
Højesteret

Forsvarerbeskikkelse 
22-04-2015 

Sag 220/2014
 

Kendelse afsagt 21. april 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

 

Forsvaret for flere sigtede i et sagskompleks vedrørende grov narkotikakriminalitet kunne ikke udføres af advokater fra samme kontorfællesskab

T1 og T2 var sigtet i samme sagskompleks. T1 fik beskikket advokat A som forsvarsadvokat, mens T2 fik beskikket advokat B. Advokaterne A og B indgik i samme kontorfællesskab.

Højesteret fastslog, at kontorfællesskabet udadtil fremstod som en og samme advokatvirksomhed, jf. herved også Højesterets dom af 5. maj 1998 i sag 16/1998 og Højesterets kendelse af 4. februar 2014 i sag 277/2013. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at det på kontorfællesskabets hjemmeside og brevpapir var anført, at der var tale om uafhængige advokatfirmaer i kontorfællesskab.

Herefter var spørgsmålet, om T1 og T2 havde modstridende interesser, eller der var nærliggende risiko herfor, jf. herved også Højesterets kendelse af 17. december 2013 i sag 208/2013.

Da T1 og T2 i samme sagskompleks var sigtet for forhold med nær tilknytning til grov narkotika­kriminalitet begået af flere i forening, da de sigtede kun i begræn­set omfang havde afgivet forklaring, og da der ikke forelå oplys­ninger, som understøttede, at de sigtede ikke havde modstridende interesser, tiltrådte Højesteret, at T1 og T2 ikke kunne være repræsenteret af advokater fra samme kontorfællesskab. 

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk