Hop til indhold
Højesteret

Forsikringsdækning for skader på vindmøllefundamenter 
18-05-2016 

Sag 78/2015
 

Dom afsagt den 18. maj 2016

 

If Skadeforsikring
mod
Vestas Wind Systems A/S
og
Vestas Deutschland GmbH

 

Skader som følge af rådgivning om etablering af vindmøllefundamenter i forbindelse med levering af vindmøller var omfattet af forsikringens generelle dækningsmaksimum.

Vestas havde leveret vindmøller til kunder i Tyskland og Østrig og havde samtidig leveret designspecifikationer og statiske beregninger for vindmøllefundamenterne, som kunderne selv skulle opføre. Efter opførelsen af vindmøllefundamenterne klagede en række af kunderne over revnedannelser i fundamenterne. Vestas er ved domstole i Tyskland og Østrig anset for ansvarlig for indholdet af designspecifikationerne og de statiske beregninger og har betalt for reparation af et stort antal vindmøllefundamenter.

Parterne var enige om, at skaderne var omfattet af erhvervs- og produktansvarsforsikringen for 2006, som indeholdt et generelt dækningsmaksimum på 200 mio. kr.

Sagen for Højesteret angik for det første, om dækningen var beløbsbegrænset til 25 mio. kr. efter en bestemmelse om ”Calculations and consultancy”, og for det andet om dækningen var beløbsbegrænset til 50 mio. kr. efter en bestemmelse om ingrediens- og komponentskader.

Højesteret fastslog, at rådgivningen om vindmøllefundamenterne måtte anses for ydet i direkte forbindelse med leveringen af vindmøllerne, og at rådgivningen dermed var omfattet af den del af bestemmelsen om ”Calculations and consultancy”, der ikke indeholdt en dækningsbegrænsning på 25 mio. kr.

Højesteret fastslog endvidere, at Vestas’ krav på at få dækket sit tab heller ikke var begrænset af et dækningsmaksimum på 50 mio. kr. i henhold til forsikringsbetingelsernes bestemmelser om ingrediens- og komponentskader.

Højesteret tiltrådte herefter landsrettens resultat, hvorefter Vestas havde krav på forsikringsdækning inden for den generelle ramme på 200 mio. kr.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk