Hop til indhold
Højesteret

Forsikringsaftalelovens § 54 – fortolkning af forsikringsaftale 
22-11-2013 

Sag 300/2011
 

Dom afsagt den 22. november 2013

 

Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark
mod
If Skadeforsikring

 

Forsikringsaftalelovens § 54 kunne ikke anses for fraveget – bank med ejendomsforbehold var sikret, selvom banken ikke havde noteret panthaverdeklaration

En bil, der var forsikret i IF Skadeforsikring, blev totalskadet i forbindelse med et færdselsuheld. Det var ubestridt, at ejeren, der ved uheldet havde udvist grov uagtsomhed, ikke havde krav på forsikringsdækning. Bilforsikringen var tegnet uden angivelse af nogen bestemt interesse, hvorfor forsikringen efter forsikringsaftalelovens § 54 skulle anses som tegnet til fordel for enhver, der som ejer, panthaver eller indehaver af en tinglig ret, ville lide tab ved, at bilen forringedes eller gik til grunde.

Spørgsmålet for Højesteret var, om Santander kunne gøre krav gældende i henhold til policen, selvom banken ikke havde fået noteret panthaverdeklaration. Højesteret fastslog, at banken som indehaver af et ejendomsforbehold var sikret efter forsikringsaftalelovens § 54, der ikke kunne anses for fraveget ved forsikringsvilkårene. Højesteret tog herefter Santanders påstand til følge (dissens).

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk