Hop til indhold
Højesteret

Formodningsregel om, at ægteskab ikke var indgået efter begge parters eget ønske, fandt ikke anvendelse 
08-06-2018 

Sag 247/2017
 

Dom afsagt den 8. juni 2018

 

Udlændingenævnet
mod
A
og
B

 

Ægtefæller, hvor den enes mor var søster til den andens stedmor, var ikke omfattet af begrebet ”nærtbeslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede”

B fik i april 2013 asyl i Danmark. Umiddelbart inden hun var flygtet fra Afghanistan, havde hun indgået ægteskab med A, som hun blev adskilt fra under flugten. I september 2013 søgte A og B om familiesammenføring i Danmark, men fik afslag af både Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet, som lagde afgørende vægt på parrets oplysning om, at de var i familie med hinanden, idet de var fætter og kusine. Under behandlingen i landsretten kom det frem, at ægtefællerne ikke var biologisk relaterede, da B’s moster ikke var A’s mor – men A’s stedmor. Spørgsmålet var herefter om formodningsreglen i udlændingeloven om, at et ægteskab indgået mellem ”nærtbeslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede” ikke er indgået efter begge parters eget ønske, fandt anvendelse.

Højesteret fandt, at der i forarbejderne til bestemmelsen var sket en præcis, objektiv afgrænsning af de grupper, der skulle anses for omfattet. Der var ikke i forarbejderne holdepunkter for, at der ud fra en konkret vurdering af den sociale relation kunne foretages en indskrænkning eller udvidelse af de grupper, der var omfattet af bestemmelsen.

A og B var ikke biologisk beslægtede, og da de ikke var omfattet af forarbejdernes angivelse af stedforældre eller disses slægtninge i ret op-og nedstigende linje, fandt formodningsreglen om, at ægteskabet ikke var indgået efter begge parters eget ønske, ikke anvendelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk