Hop til indhold
Højesteret

Formodning for aldersdiskrimination afkræftet 
07-12-2011 

Sag 102/2010
 

Dom afsagt den 7. december 2011.

HK Danmark som mandatar for A
mod
Holbæk Kommune

Formodning for aldersdiskrimination ved besættelsen af en ledig stilling afkræftet

Sagen drejede sig om, hvorvidt A, der var 55 år, var blevet aldersdiskrimineret i forbindelse med besættelsen af en stilling i pas- og kørekortafsnittet i Holbæk Kommunes Borgerser­vice.

Højesteret fandt, at der efter bevisførelsen var anledning til at formode, at A’s alder indgik i begrundelsen for, at hun blev fravalgt ved besættelsen af den ledige stilling, og at der derfor forelå en direkte forskelsbehandling med hensyn til alder, jf. § 7 a sammenholdt med § 1, stk. 1 og 2, og § 2 i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Det påhvi­lede herefter kommunen at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Højesteret fandt, at kommunen havde godtgjort, at fravalget af A var begrundet i, at hun ikke havde de ønskede per­sonlige kvalifikationer, og at der ikke var blevet lagt vægt på hendes alder. Det måtte således lægges til grund, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 07-12-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk