Hop til indhold
Højesteret

Forligsaftale ikke tilsidesat 
28-11-2012 

Sag 202/2010
 

Dom afsagt den 28. november 2012. 

 

 

PFS Shipping India Ltd.
mod
A/S Dan-Bunkering Ltd.

 

Forligsaftale indgået mellem to erhvervsdrivende blev ikke tilsidesat

 

En leverandør af bunkers (brændstof) havde efter aftale med en tids-befragter af et skib leveret bunkers til skibet. Efter befragterens konkurs truede leverandøren ejeren af skibet med at foretage arrest i skibet, som lå i Letland, såfremt ejeren ikke betalte for leverancerne. Leverandøren og ejeren af skibet indgik en forligsaftale om betaling for de leverede bunkers, hvorefter leverandøren bl.a. forpligtede sig til ikke at arrestere skibet noget sted, så længe aftalen blev overholdt. Det var usikkert, om en arrest efter lettisk lovgivning havde kunnet gennemføres. Højesteret fandt, at truslen om arrest ikke indebar, at leverandøren retsstridigt havde tvunget ejeren til at indgå forligsaftalen, som derfor ikke kunne tilsidesættes efter aftalelovens § 29. Under de anførte omstændigheder kunne forligsaftalen heller ikke tilsidesættes efter aftalelovens § 36. Leverandøren havde krav på erstatning for sit eventuelle kurstab ved forsinket betaling, jf. gældsbrevslovens § 7, stk. 2, eller dennes analogi.  

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk