Hop til indhold
Højesteret

Forældelse af krav vedr. erhvervsevnetab 
05-07-2012 

Sag 26/2010

Dom afsagt den 5. juli 2012. 

A
mod
Forsvarets Personeltjeneste

Krav vedr. erhvervsevnetab forældet

A blev i oktober 2000 udsat for en arbejdsskade under sit arbejde som officer i Forsvaret.

Højesteret fastslog, at forældelsesfristen skulle regnes fra Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 5. december 2001 om erstatning for erhvervsevnetab, idet der ikke forelå omstændigheder, som kunne begrunde, at forældelsesfristen skulle beregnes fra et senere tidspunkt. Kravet, der var undergivet en forældelsesfrist på 5 år, var derfor forældet, da sagen blev anlagt i november 2008.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

Til top Sidst opdateret: 05-07-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk