Hop til indhold
Højesteret

Forholdsmæssigt afslag ved jordforurening 
05-09-2012 

Sag 5/2011

Dom afsagt den 5. september 2012.

Niels Christian Knudsen
mod
Boligselskabet I.H. ApS

Forholdsmæssigt afslag ved forurenet ejendom fastsat skønsmæssigt

Køberen af en fast ejendom opdagede ca. 1 år efter overtagelsen en olieforurening på ejendommen, der stammede fra en nedgravet olietank. Omkostningerne til at afhjælpe forureningen androg ca. 593.000 kr., hvilket oversteg købesummen for ejendommen, som var 525.000 kr.    

Sælger erkendte, at der var tale om en betydelig mangel ved ejendommen Sagen angik spørgsmålet, om køber havde ret til erstatning for manglen, og om størrelsen af et eventuelt forholdsmæssigt afslag.

Højesteret fastslog, at sælgeren ikke var erstatningsansvarlig for olieforureningen, og at det forholdsmæssige afslag som udgangspunkt skulle fastsættes til udgifterne til afhjælpningen af forureningen. Da der imidlertid ikke var oplysninger om forureningens betydning for ejendommens handelsværdi, og da der var usikkerhed om, hvor stor en del af forureningen, der var indtruffet efter købers overtagelse, fastsatte Højesteret skønsmæssigt det forholdsmæssige afslag til 350.000 kr.  

Højesteret ændrede med afgørelsen landsrettens dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 06-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk