Hop til indhold
Højesteret

Forholdsmæssigt afslag 
11-10-2012 

Sag 63/2011
 

Dom afsagt den 11. oktober 2012.

 

Susanne Varberg Kristiansen
mod
Olga og Vagn Lønborg

 

Forholdsmæssigt afslag ved køb af fritidshus fastsat til 125.000 kr.

 

Køberne af et fritidshus, hvor der viste sig at være mangler ved funderingen af en tilbygning, havde ikke fortabt deres krav på forholdsmæssigt afslag ved for sen reklamation eller passivitet.  

 

Fritidshuset blev i 2000 solgt til køberne for en handelspris på 465.000 kr. Funderingen af til­bygningen var ikke blevet foretaget i tilstrækkelig dybde, og udbedringsudgifterne på handelstids­punktet i 2000 kunne opgøres til 268.750 kr.

 

Højesteret fastsatte det forholdsmæssige afslag skønsmæssigt til 125.000 kr. ud fra en vurdering af, hvad købesummen ville have været, hvis manglen havde været kendt på handelstidspunktet.  

 

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom for så vidt angår størrelsen af det forholdsmæssige afslag.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk