Hop til indhold
Højesteret

Forhøjelse af skatteansættelse i forbindelse med strafbart forhold 
11-01-2018 

Sag 173/2017
 

Dom afsagt den 11. januar 2018

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Fortolkning af særregel om varsling af forhøjelse af skatteansættelse i anledning af strafbar skatteunddragelse

Sagens hovedspørgsmål var, om en regel i skatteforvaltningsloven om betaling af unddragne skatter i anledning af et strafbart forhold gav SKAT adgang til at forhøje A’s skatteansættelse i en situation, hvor forhøjelsen angik et skattekrav i anledning af en skatteunddragelse, som A i en straffesag var fundet skyldig i, men hvor kravet ikke var formueretligt forældet.

Højesterets flertal fandt, at det efter en naturlig sproglig forståelse af den pågældende regel, måtte lægges til grund, at varsel om forhøjelse af skatteansættelsen vedrørende den skatteunddragelse, som A var straffet for, var afsendt rettidigt, da varslingen var foretaget inden 1 år efter den endelige afgørelse i straffesagen. Dette gjaldt, uanset om de almindelige varslingsregler i skatteforvaltningsloven var udløbet. Flertallet stemte derfor for at forhøje A’s skatteansættelse med 264.000 kr. som påstået af Skatteministeriet.

Højesterets mindretal fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at den pågældende regel fraveg skatteforvaltningslovens almindelige ansættelsesfrister. Da den relevante ansættelsesfrist på 6 måneder ikke var overholdt, stemte mindretallet for at nedsætte A’s skatteansættelse med 264.000 kr.

Landsretten var nået til samme resultat som Højesterets flertal.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk