Hop til indhold
Højesteret

Forhånende og nedværdigende udtalelser om muslimer 
20-04-2012 

sag 228/2011

Dom afsagt den 20. april 2012.

Rigsadvokaten
mod
T

Frifindelse i sag om forhånende og nedværdigende udtalelser om muslimer

T havde i sit hjem i december 2009 givet et interview i anledning af udgivelsen af en bog om muslimer, som han var medforfatter til. Interviewet blev få timer senere bragt på en internetside.

T var i landsretten dømt for at have fremsat forhånende og nedværdigende udtalelser om muslimer og voldtægt.

Højesteret fastslog, at udsagn, som dem, T er fundet skyldig i at have fremsat, og som indeholder det budskab, at muslimer generelt begår grov kriminalitet, er strafbare efter straffelovens § 266 b, stk. 1, hvis de fremsættes offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds.

Højesteret frifandt imidlertid T, da det ikke efter landsrettens bevisresultat kunne lægges til grund, at T havde haft forsæt til udbredelse af sine udsagn til en videre kreds.

Højesteret ændrede derved landsrettens afgørelse.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 20-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk