Hop til indhold
Højesteret

Forening skal ikke betale lønsumsafgift af vederlag til bl.a. bestyrelsesmedlemmer 
12-10-2010 

Sag 23/2009

Dom afsagt den 12. oktober 2010.

Skatteministeriet
mod
Tandlægeforeningen som mandatar for
Ringkøbing-Viborg Amters Tandlægeforening

Forening skal ikke betale lønsumsafgift af vederlag til bl.a. bestyrelsesmedlemmer

Ringkøbing-Viborg Amters Tandlægeforening er en kredsforening under Tandlægeforeningen, hvis formål er at virke til fremme af de særlige interesser, der knytter sig til udøvelse af tandlægegerning inden for kredsens område. I årene 2003 og 2004 udbetalte foreningen vederlag til bestyrelsesformanden, foreningens kasserer, der ligeledes var medlem af bestyrelsen, samt til medlemmer af forskellige nævn og udvalg. Foreningen var af skattemyndighederne blevet opkrævet lønsumsafgift beregnet på grundlag af de udbetalte vederlag.

Skatteministeriet havde anført bl.a., at der efter lønsumsafgiftsloven skal betales afgift af enhver form for løn til ansatte. Foreningen var derfor afgiftspligtig af vederlagene, da de personer, der havde modtaget vederlag måtte anses som ansatte i foreningen i lønsumsafgiftslovens forstand.

Ringkøbing-Viborg Amters Tandlægeforening havde anført, at de pågældende ikke kunne anses for ansatte, navnlig under henvisning til at de ikke var omfattet af bl.a. ferieloven eller ATP-loven, da de ikke var lønmodtagere.

Højesteret udtalte, at der kun skal betales lønsumsafgift af vederlag, hvis modtagerne må anses som lønmodtagere i forhold til foreningen. Da de pågældende efter en helhedsbedømmelse ikke kunne anses som sådanne, var lønsumsafgiften opkrævet med urette.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.  

 

Til top Sidst opdateret: 12-10-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk