Hop til indhold
Højesteret

Forbud mod videresalg mv. af orner var ikke overtrådt. 
03-10-2013 

Sag 171/2011
 

Dom afsagt den 3. oktober 2013.

Landbrug & Fødevarer / Videncenter for Svineproduktion
mod
Breeders of Denmark A/S 

Aftaler om levering af et antal orner indeholdt et forbud mod videresalg mv. Videresalgsforbuddet var ikke overtrådt.

Dansk Svineproduktion (nu Landbrug & Fødevarer / Videncenter for Svineproduktion, herefter VSP) indgik i 2007 en aftale med Breeders of Denmark A/S om omsætning af DanAvl-avlssvin. I forlængelse heraf indgik Breeders aftaler om levering af et antal orner til en hollandsk svineproducent.

Sagens hovedspørgsmål var, om den hollandske virksomhed havde overtrådt et forbud mod videresalg mv. af ornerne med den retsvirkning, at virksomheden til VSP skulle betale en bod, som Breeders som selvskyldnerkautionist hæftede for.

Højesteret fastslog, at det måtte afgøres på grundlag af aftalerne mellem Breeders og den hollandske virksomhed, om videresalgsforbuddet mv. var overtrådt.

Højesteret udtalte, at forbuddet mod videresalg mv. ikke var til hinder for såkaldt kontraktproduktion. Endvidere udtalte Højesteret, at det efter en samlet vurdering af det foreliggende bevismateriale ikke var godtgjort, at videresalgsforbuddet mv. var overtrådt. Breeders var derfor ikke forpligtet til at betale nogen bod til VSP. 

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 06-10-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk