Hop til indhold
Højesteret

Forbrugerombudsmandens kompetence - inkassoomkostninger 
04-07-2013 

Sag 335/2012
 

Dom afsagt den 4. juli 2013.

Forbrugerombudsmanden
mod
KGS Europe ApS 

Forbrugerombudsmanden kompetent. Udgifter til fremsendelse af girokort og adressesøgning omfattet af inkassoomkostningsbekendtgørelsens begrænsninger.

Højesteret fastslog, at Forbrugerombudsmanden efter markedsføringsloven er kompetent til at føre tilsyn med de aftalevilkår, som en inkassovirksomhed anvender. Herefter fastslog Højesteret, at fremsendelse af girokort og adressesøgning må anses for en del af sædvanligt inkassoarbejde, og at udgifterne dertil er indeholdt i inddrivelsesomkostningerne og dermed omfattet af de begrænsninger, der er fastsat i bekendtgørelsen.

Dermed nåede Højesteret til et andet resultat end Sø- og Handelsretten.

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 04-07-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk