Hop til indhold
Højesteret

Forældrekøb via selskab 
27-11-2013 

32/2012
 

Dom afsagt den 27. november 2013.

 

Skatteministeriet
mod
JBN Invest ApS
og
A

 

Handelsværdien ved salg af forældrekøbslejlighed fra fars selskab til far

Et selskab erhvervede i 2002 en ejerlejlighed med henblik på at udleje den til eneanpartshaverens sønner. Lejemålet var ikke tidsbestemt og blev indgået med sædvanlige opsigelsesbegrænsninger for udlejer. I 2005 solgte selskabet lejligheden til faren. Lejligheden var på dette tidspunkt fortsat udlejet til sønnerne, og sagen drejede sig om, hvorvidt der ved vurderingen af handelsværdien af lejligheden skulle tages hensyn til lejemålet.

Højesteret fastslog, at udlejningen til sønnerne ikke kunne anses at udgøre en sådan byrde for faren, at lejemålet havde betydning for fastsættelsen af lejlighedens handelsværdi ved salget fra hans selskab til ham. Handelsværdien blev derfor fastsat til lejlighedens handelsværdi på salgstidspunktet, når der ses bort fra lejekontrakten, og Skatteministeriets påstande om ændringer i selskabets og farens skatteopgørelser som følge heraf blev taget til følge.

Dommen er en ændring af landsrettens dom.


Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk