Hop til indhold
Højesteret

Forældelse udskudt ved forhandlinger 
17-06-2013 

Sag 92/2012
 

Dom afsagt den 17. juni 2013.

 

A
mod
Topdanmark Forsikring A/S

 

Krav på godtgørelse og erstatning i forbindelse med en trafikulykke var ikke forældet

 

A var i 1998 involveret i en trafikulykke, hvor han pådrog sig en personskade. Topdanmark Forsikring, der var motoransvarsforsikringsselskab for skadevolderen, anerkendte erstatningspligten.

 

Sagens hovedspørgsmål var, om det krav på godtgørelse for varigt mén og svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne, A havde rejst over for Topdanmark Forsikring, var forældet.

 

Højesteret udtalte, at Topdanmark Forsikring ved bl.a. den korrespondance, der havde været mellem parterne, måtte anses stiltiende at have accepteret en udskydelse af forældelsen. Herefter var A’s krav på godtgørelse og erstatning ikke forældet.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele dommen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk