Hop til indhold
Højesteret

Forældelsesfrist var ikke afbrudt 
10-02-2015 

Sag 177/2013
 

Dom afsagt den 10. februar 2015 

 

 

Damgaard Marine ved Herluf Damgaard Madsen
mod
NRGI Fibernet A/S
og
Linksys Pte. Ltd.

 

Forældelsesfrist for et rejst erstatningskrav var ikke afbrudt, da fordringshaver ikke havde været part i syns- og skønssag  

Sagen angik, om forældelsesfristen for et erstatningskrav (produktansvar) rejst af Damgaard Marine ved Herluf Damgaard Madsen (A) over for NRGI Fibernet A/S og Linksys Pte.Ltd (B) var afbrudt foreløbigt efter § 21, stk. 4, i forældelsesloven ved en syns- og skønssag, der blev gennemført med A’s forsikringsselskaber som skønsrekvirenter og med B som skønsind­stævnte.  

Højesteret fastslog, at en begæring om syn og skøn ikke afbryder forældelsen af en fordring, som tilhører en fordringshaver, der ikke er part i syns- og skønssagen. Højeste­ret fastslog endvidere, at A ikke havde været part i sagen uanset As aktive deltagelse i syns- og skønsfor­retningen. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at B måtte antages at have været vidende om, at A var interesseret i resultatet, fordi A selv mente at have et erstatningskrav mod dem. Forældelsesfristen var der­for ikke afbrudt.   

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk