Hop til indhold
Højesteret

Forældelse af en advokats erstatningsansvar 
11-11-2016 

Sag 274/2015
 

Dom afsagt den 11. november 2016

 

 

Tryg Forsikring som mandatar for advokat A
mod
Ejerlauget E

 

Erstatningskrav mod en advokat var forældet

Baggrunden for erstatningskravet mod advokaten var, at Es vedtægter ikke blev tinglyst pant­stiftende med prioritet forud for al pantegæld i en ejendom, som senere blev solgt på tvangs­auktion uden dækning for restancen til E. Advokat A havde under sagen erkendt, at det er en fejl, som han er ansvarlig for.

Forældelsesfristen var ikke suspenderet helt frem til tvangsauktionen i 2011. Senest i 2007 stod det klart for E, at advokaten havde begået fejlen uden at få den korrigeret. Da erstat­ningssagen mod advokaten først blev anlagt i 2012, var kravet forældet.

Landsrettens flertal var nået til et andet resultat.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk