Hop til indhold
Højesteret

Forældelse af differencekrav 
24-05-2017 

Sag 96/2016
 

Dom afsagt den 24. maj 2017

 

Codan Forsikring A/S som mandatar for X-firma
mod
Boet efter A

 

Kravet var ikke forældet, da forældelsesfristen for differencekrav regnes fra den endelige afgørelse i arbejdsskadesagen

A kom til skade på sit arbejde den 12. juni 2006. Arbejdsgiverens forsikringsselskab anerkendte erstatningspligten. Arbejdsskadestyrelsen fandt først, at der ikke var et erhvervsevnetab og efterfølgende, at det var på 15 %. Begge afgørelser blev indbragt for Ankestyrelsen, der tre år senere ændrede afgørelserne og hjemviste sagen til Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen traf herefter først en afgørelse om et erhvervsevnetab på 40 % og efterfølgende en endelig afgørelse den 14. juli 2010 om, at A’s erhvervsevnetab var 65 %.

Sagen blev anlagt den 7. juli 2013.

Højesteret fandt, at det ikke var hensigten med den nye forældelseslov at forringe skadelidtes retsstilling i arbejdsskadesager. Forældelsesfristen på 5 år for differencekrav i anledning af en arbejdsskade skal derfor regnes fra den endelige afgørelse i arbejdsskadesagen. Kravet var derfor ikke forældet.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk