Hop til indhold
Højesteret

Forældelse 
12-06-2014 

Sag 29/2014
 

Kendelse afsagt den 12. juni 2014  


A
mod
Sydbank A/S


Kreditors krav i henhold til en udeblivelsesdom var forældet med én dag ved fogedrettens modtagelse af udlægsanmodningen

Sydbanks krav mod A var fastslået ved en udeblivelsesdom af 31. januar 1990. Den 28. januar 1993 modtog A en påmindelse om gælden, og den 29. januar 1993 tilføjede en kreditmedarbejder med håndskrift et notat på en kopi af påmindelsen med oplysninger om A’s økonomiske forhold.

Parterne var enige om, at Sydbank i perioden fra 17. november 1997 til 1. juli 2012 ikke kendte eller burde kende As opholdssted udlandet.

Højesteret fastslog bl.a., at forældelsesfristen blev afbrudt ved påmindelsen den 28. januar 1993, og at Sydbanks ukendskab til As opholdssted i udlandet ikke kunne bevirke, at forældelsesfristen udløb senere end den 28. januar 2013. Da Sydbank ikke havde godtgjort, at der havde fundet en telefonsamtale sted den 29. januar 1993, var forældelsesfristen ikke afbrudt på ny ved erkendelse eller påmindelse efter den 28. januar 1993, hvorfor kravet var forældet ved fogedrettens modtagelse af udlægsanmodningen den 29. januar 2013.

Landsretten var kommet til et andet resultat.


  Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 16-06-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk