Hop til indhold
Højesteret

Forældelse 
10-09-2013 

Sag 217/2012
 

Dom afsagt den 10. september 2013.

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S (Orifarm)
mod
AstraZeneca A/S, AstraZeneca AB og AstraZeneca plc (AstraZeneca)

Forældelsesfristen skulle senest regnes fra det tidspunkt, hvor Kommissionen havde udsendt en pressemeddelelse om bødepålæg

Efter anmodning fra AstraZeneca traf Lægemiddelstyrelsen afgørelse om sletning i specialregistret af præparatet Losec enterokapsler. Sletningen skete pr. 6. april 1998. Afgørelsen indebar, at Orifarm som parallelimportør blev pålagt at standse sin markedsføring og salg af præparatet.

Den 31. juli 2003 udsendte Kommissionen en pressemeddelelse om, at der var indledt konkurrencesag mod AstraZeneca. Kommissionen udtalte bl.a. i pressemeddelelsen, at AstraZenecas tilbagetrækning af Losec enterokapsler fra markedet også havde haft til formål at forhindre parallelimport af Losec enterokapsler. Den 15. juni 2005 udsendte Kommissionen yderligere en pressemeddelelse om, at AstraZeneca nu ville blive pålagt en bøde på 60 mio. euro for overtrædelse af konkurrencereglerne.  

For Højesteret angik sagen, om Orifarms mulige erstatningskrav som følge af AstraZenecas tilbagetrækning af Losec enterokapsler fra markedet var forældet eller fortabt ved passivitet.

Højesteret udtalte, at Orifarm i hvert fald fra tidspunktet for den anden pressemeddelelse fra Kommissionen den 15. juni 2005 havde det fornødne grundlag for at gøre et krav gældende mod AstraZeneca. Forældelsesfristen skulle derfor regnes senest fra dette tidspunkt, og da Orifarm først anlagde sag den 16. september 2010, var kravet forældet.

Sø- og Handelsretten var også kommet til det resultat, at Orifarms mulige erstatningskrav var forældet men med den begrundelse, at forældelsesfristen skulle regnes allerede fra tidspunktet for AstraZenecas tilbagetrækning af Losec enterokapsler fra markedet den 6. april 1998.

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 10-09-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk