Hop til indhold
Højesteret

Fond kunne ikke opløses 
05-09-2014 

Sag 179/2012
 

Dom afsagt den 5. september 2014


As Fond
mod
Civilstyrelsen


Der var ikke grundlag for at give en fond medhold i en ansøgning om godkendelse af opløsning af fonden

A, der var sindslidende, oprettede i 2000 en almennyttig fond med en kapital på 25 mio. kr. Fondens primære formål er efter vedtægterne at støtte og sikre, at der primært i X kommune, subsidiært i andre kommuner i Danmark opføres ejendomme i form af bofællesskaber eller lignende institutioner, der varetager interesserne for psykisk handicappede. Det fremgår endvidere af vedtægterne, at fonden ikke yder tilskud til psykisk handicappede, såfremt disse ”må anses som ”stofmisbrugere” i bred forstand”.

Fonden forsøgte i perioden fra 2000 til 2005 at realisere formålet om placering af et bofællesskab i X kommune, hvilket ikke lykkedes. Fonden ansøgte derfor i 2005 Civilstyrelsen om tilladelse til at opløse fonden, hvilket blev afslået. A døde i 2006. Fonden rettede efter As død henvendelse til en række kommuner og regioner med ønske om at give støtte til et eller flere projekter. Det viste sig imidlertid ikke muligt at finde interesserede. Fonden ansøgte derfor igen i 2009 Civilstyrelsen om godkendelse af opløsning af fonden og tilbageførsel af midlerne til As bo. Civilstyrelsen meddelte i 2010 afslag på fondens ansøgning.

Fonden gjorde for Højesteret bl.a. gældende, at opfyldelse af fondens primære formål ville indebære en ulovlig forskelsbehandling af de psykisk handicappede, der er eller har været stofmisbrugere.

Højesteret kom frem til, at vedtægtens bestemmelse om stofmisbrugere skulle forstås på den måde, at den alene angår psykisk handicappede personer, der aktuelt har et stofmisbrug. Der var derfor ikke grundlag for at fastslå, at det vil udgøre ulovlig forskelsbehandling at opfylde fondens primære formål, ligesom der ikke efter bevisførelsen var grundlag for at fastslå, at det i praksis ville være umuligt at opfylde fondens primære formål. Der blev herved lagt vægt på, at svarene fra kommunerne og regionerne måtte anses for at være baseret på en urigtig forståelse af vedtægten.

Fonden fik endvidere ikke medhold i sine subsidiære påstande.

Landsretten var nået til samme resultat.


  Læs hele afgørelsen


 Læs underinstansens afgørelse

Til top Sidst opdateret: 05-09-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk