Hop til indhold
Højesteret

Fond i Liechtenstein 
04-11-2014 

Sag 243/2013
 

Dom afsagt den 4. november 2014

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Begunstiget i fond ikke anset som ejer af fondens formue i skattemæssig henseende

Sagen angik, om A skulle beskattes af afkastet af formuen i en fond i Liechtenstein.

Skatteministeriets krav var baseret på en betragtning om, at A i skattemæssig henseende måtte anses som ejer af formuen i fonden. A gjorde gældende, at han ikke havde mulighed for at råde over fonden, da han ikke var stifter af fonden, og at stifterens ret ikke kunne overføres til andre, heller ikke ved arv.

Et flertal i Højesteret tog As påstande til følge. Flertallet lagde bl.a. vægt på, at spørgsmålet om beskatning af fondens indtægter hos A måtte bero på en selvstændig vurdering af, om fonden i forhold til As økonomi måtte anses som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret. Flertallet fandt det ikke godtgjort, at fondens formue var overgået til A, og A var derfor ikke rette indkomstmodtager til afkastet af formuen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk