Hop til indhold
Højesteret

Fogedsag hjemvist til landsretten 
20-02-2017 

Sag 127/2016 og 128/2016
 

Kendelse afsagt den 17. februar 2017   

 

A
mod
Teoplyy dom LRS

 

Fogedsag blev hjemvist til fornyet behandling i landsretten, da kæreskrift måtte anses for modtaget rettidigt af rette instans

Sagen angik i første række, om A havde kæret en fogedretskendelse rettidigt til rette instans.

A, som ønskede at kære en fogedretskendelse, skulle indgive kæreskrift til fogedretten. A indgav inden for kærefristen kæreskriftet direkte til landsretten og fremsendte en kopi af kæreskriftet til fogedretten til orientering. Fogedretten fremsendte inden kærefristens udløb kæreskriftet til landsretten sammen med sagens akter.

Landsretten afviste kæremålet, da kæreskriftet ikke rettidigt var indgivet til rette instans.

Højesteret fastslog, at kæreskriftet under de nævnte omstændigheder var rettidigt indleveret til fogedretten, uanset at kæreskriftet alene var sendt til fo­ged­retten til ori­en­te­ring og i kopi. Sagen blev derfor hjemvist til fornyet behandling i landsretten.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk