Hop til indhold
Højesteret

Fogedforbud kunne rettes mod DR som medie 
14-11-2013 

Sag 187/2013
 

Kendelse afsagt den 11. november 2013   

 

DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn
mod
A

 

Anmodning om nedlæggelse af fogedforbud mod en tv-udsendelse offentliggjort på hjemmesiden dr.dk. kunne rettes mod DR som medie

Spørgsmålet i sagen var, om medieansvarslovens regler fører til, at en anmodning om fogedforbud mod en tv-udsendelse offentliggjort på hjemmesiden dr.dk kan rettes mod DR som medie, eller om forbudsbegæringen skal rettes mod generaldirektøren personligt som ansvarshavende.

Højesteret udtalte, at medieansvarsloven afgrænser kredsen af ansvarssubjekter i straffe- og erstatningsretlig henseende, men ikke indeholder nogen regulering af, hvem en forbudsbegæring skal rettes mod. Et fogedforbud kan herefter rettes mod den, der har den undladelsesforpligtelse, som med forbuddet ønskes overholdt. Denne forpligtelse påhviler for DR’s vedkommende DR ved selskabets øverste ledelse.

På den baggrund fandt Højesteret, at anmodningen om nedlæggelse af fogedforbud kunne rettes mod DR som angivet i forbudsbegæringen.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk