Hop til indhold
Højesteret

Førerretsfrakendelse 
30-09-2015 

Sag 69/2015
  

 

Dom afsagt den 29. september 2015.

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Førerretsfrakendelse skulle regnes fra tidspunktet for administrativ inddragelse af førerretten

T blev ved byretsdom af 5. november 2013 fundet skyldig i spirituskørsel og frakendt førerretten i 3 år fra endelig dom. Landsretten stadfæstede dommen den 27. oktober 2014.

T havde den 5. august 2013 modtaget meddelelse fra politiet om, at hans førerret var blevet administrativt inddraget. Det måtte lægges til grund, at T ikke var blevet orienteret om, at denne afgørelse var blevet omgjort den 7. august 2013. Sagen angik, hvornår tidspunktet for førerretsfrakendelse skulle regnes fra.  

Højesteret stadfæstede i overensstemmelse med parternes samstemmende påstande landsrettens dom med den ændring, at førerretsfrakendelsen skulle regnes fra tidspunktet for den administrative inddragelse.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk