Hop til indhold
Højesteret

Fængsel for langvarig mishandling af børn begået af børnenes far 
12-01-2012 

Sag 128/2011

Dom afsagt den 12. januar 2012.

Rigsadvokaten
mod
T

Fængsel i 1 år og 3 måneder for langvarig mishandling af tre børn begået af børnenes far

Ved landsrettens ankedom var det lagt til grund, at T gentagne og mange gange i en lang periode frem til hans anholdelse den 7. juni 2010 havde slået sine tre drenge, født i 1991, 1994 og 1996, med flad hånd såvel i ansigtet som på kroppen og revet dem i ørerne og i nakken. Han havde desuden nogle gange skubbet hårdt til dem og revet dem ned af en stol, i nogle tilfælde slået dem med knyttet hånd på kroppen og i ansigtet og med bælte på kroppen, som afstraffelse givet dem peber i munden og i flere tilfælde tvunget den ældste til at sidde med knæene oven på hænderne på et flisegulv med voldsomme smerter til følge. Volden havde generelt ikke givet anledning til andet end røde mærker og rifter. Landsretten havde ikke angivet periodens længde, men den måtte antages at have været på i hvert fald 10 år og således omfattet størstedelen af drengenes opvækst. Der havde været længere perioder uden vold, men voldsudøvelsen havde været fast tilbagevendende i hele perioden. Højesteret fastslog, at selv om voldsforholdene isoleret set var omfattet af straffelovens § 244, stk. 1, havde der foreligget mishandling, jf. § 245, stk. 1. Den begåede mishandling og tvang (§ 260, stk. 1, nr. 1) omfattede en række ensartede og kontinuerlige handlinger med en sådan indre sammenhæng, at de måtte anses for en fortsat forbrydelse med den virkning, at ingen del af dem var forældet. T var desuden fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 123 ved i to tilfælde at have truet den ældste dreng med at ville smadre og dræbe ham, hvis han anmeldte volden til politiet. Endelig var T fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 266 ved i flere tilfælde at have truet sin ægtefælle, H, med at smadre og dræbe hende.

T var ikke tidligere straffet. Højesteret fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder.

T, der var portugisisk statsborger, var i 1990 indrejst her i landet og i 1991 blevet gift med H, der var dansk statsborger. Han havde i 1996 fået permanent opholdstilladelse. Udvisning ville være i strid med EU-opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra a, da den ikke var bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed, og T blev allerede af denne grund frifundet for påstande om udvisning.

Landsretten havde nået et andet resultat, idet voldsforholdene ikke var anset for mishandling, ligesom der ikke fandtes at foreligge en fortsat forbrydelse. En række af forholdene var derfor anset for forældet på fem år, og straffen var fastsat til fængsel i 10 måneder.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 12-01-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk