Hop til indhold
Højesteret

Flere forsvarere fra samme kontorfællesskab 
04-02-2014 

Sag 277/2013
 

Kendelse afsagt den 4. februar 2014.


Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2 m.fl.


Forsvaret for flere sigtede i en grov narkosag kunne ikke udføres af advokater fra samme kontorfællesskab

T1 fik beskikket advokat B som forsvarsadvokat. Advokat A fra samme kontorfællesskab var i forvejen beskikket som forsvarer for én af de øvrige sigtede i samme sag, T2.

Højesteret fastslog, at kontorfællesskabet udadtil fremstod som en og samme advokatvirksomhed. Herefter var spørgsmålet, om T1 og T2’s interesser var modstridende interesser, eller der var nærliggende risiko herfor, jf. Højesterets kendelse af 17. december 2013 i sag 208/2013.

Da der overfor T1 og T2 var rejst sigtelse for grov narkotikakriminalitet begået af flere i forening, da T1 og T2 ligesom de øvrige sigtede kun i begrænset omfang havde afgivet forklaring, og da der ikke i øvrigt forelå oplysninger, som understøttede, at T1 og T2 ikke havde modstridende interesser, tiltrådte Højesteret, at T1 og T2 ikke kunne være repræsenteret af advokater fra samme kontorfællesskab. Anklagemyndighedens påstand om tilbagekaldelse af beskikkelsen af enten advokat B som forsvarer for T1 eller af advokat A som forsvarer for T2 blev herefter taget til følge.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 04-02-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk