Hop til indhold
Højesteret

Flere forsvarere fra samme kontor 
17-12-2013 

Sag 208/2013
 

Kendelse afsagt den 17. december 2013

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Forsvaret for flere sigtede i en grov narkosag kunne ikke udføres af advokater fra samme advokatkontor

T fik beskikket advokat B som forsvarsadvokat. Advokat A fra samme advokatkontor var i forvejen beskikket som forsvarer for én af de øvrige sigtede i samme sag. 

Højesteret fastslog, at forsvaret for flere sigtede kun kan varetages af advokater fra samme kontor, hvis der ikke er modstridende interesser mellem de sigtede eller er nærliggende risiko herfor.

Da der overfor T var rejst sigtelse for grov narkotikakriminalitet begået af flere i forening, da de sigtede kun i begrænset omfang havde afgivet forklaring, og da der ikke i øvrigt forelå oplysninger, som understøttede, at de sigtede ikke havde modstridende interesser, tilbagekaldte Højesteret beskikkelsen af advokat B. 

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk