Hop til indhold
Højesteret

Flere forsvarere fra samme kontor 
17-12-2013 

Sag 172/2013
 

Kendelse afsagt den 17. december 2013

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Forsvaret for flere sigtede i en grov sag om personfarlig kriminalitet kunne ikke udføres af advokater fra samme advokatkontor

T fik beskikket advokat B som forsvarsadvokat. Advokat A fra samme advokatkontor var i forvejen beskikket som forsvarer for én af de øvrige sigtede i samme sag. 

Højesteret fastslog, at forsvaret for flere sigtede kun kan varetages af advokater fra samme kontor, hvis der ikke er modstridende interesser mellem de sigtede eller er nærliggende risiko herfor.

Da der overfor T var rejst tiltale for meget grov personfarlig kriminalitet begået af flere i forening, da de personer, som advokat A og B fra samme advokatkontor var blevet beskikket for, var brødre, og da de tiltalte kun i begrænset omfang havde afgivet forklaring, fastslog Højesteret, at advokat B ikke burde have været beskikket som forsvarsadvokat for T. 

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk