Hop til indhold
Højesteret

Fiskeskipper idømt bøde for ulovlig sejlads 
20-03-2017 

Sag 5/2017
 

Dom afsagt den 20. marts 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Fiskeskipper idømt bøde for at have sejlet i en skillezone, hvor han havde søgt efter fisk

En fiskeskipper havde sejlet i en skillezone i Nordsøen, hvor han havde anvendt skibets sonar til at søge efter fisk. Sagen angik, om fiskeskipperen herved havde overtrådt de internationale søvejsregler, hvorefter et skib normalt ikke må sejle ind i en skillezone, som adskiller trafikruterne, eller om han var omfattet af en undtagelsesbestemmelse, som giver mulighed for at drive fiskeri i en skillezone.

Det var fiskeskipperens hovedsynspunkt, at han var omfattet af undtagelsesbestemmelsen, idet undtagelsesbestemmelsen efter hans opfattelse også omfattede søgning efter fisk, som er en naturlig del af at fiske.

Højesteret fastslog, at undtagelsesbestemmelsen skal forstås således, at den ikke omfatter den foreliggende situation, hvor et skib var sejlet ind i en skillezone for at søge efter fisk. Højesteret lagde vægt på, at undtagelsesbestemmelsen var restriktiv, idet den  – ud over fiskeri – kun tillod skibe kortvarigt at krydse en skillezone, herunder for at skifte eller forlade en trafikrute, eller i nødstilfælde at sejle ind i en skillezone for at undgå overhængende fare. Højesteret lagde desuden vægt på, at søvejsreglerne havde til formål at undgå sammenstød mellem skibe.

Fiskeskipperen var derfor skyldig i tiltalen.

Højesteret tiltrådte, at bøden var fastsat til 5.000 kr.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk