Hop til indhold
Højesteret

Finansrådet kunne komme med forslag til en skønsmand hhv. en sagkyndig i swapsager 
18-10-2016 

Sag 39/2016 og sag 93/2016
 

Kendelser afsagt den 18. oktober 2016   


Haderslev Kommune
mod
Nordea Bank Danmark A/S
og
Nordea Bank Finland Plc.

og

Ekona A/S
mod
Nordea Bank Finland Plc.


Finansrådet var ikke afskåret fra at komme med forslag til én af to skønsmænd hhv. en sagkyndig i to swapsager anlagt mod Nordea, som er medlem af Finansrådet

Sagerne angik, hvilken organisation mv., der skal komme med forslag til hhv. én af to skønsmænd og en sagkyndig i nogle sager, som verserer ved Sø- og Handelsretten om Nordeas rådgivning i forbindelse med indgåelsen af nogle swapaftaler. Den anden skønsmand i den første sag skulle udpeges efter forslag af rektor for Copenhagen Business School.

Højesteret fastslog, at der ved afgørelsen af, hvilken organisation, der er bedst egnet til at komme med forslag til skønsmand hhv. en sagkyndig, må foretages en samlet vurdering af den pågældende organisations kvalifikationer i forhold til at foreslå en person med relevant faglig viden og indsigt samt af organisationens uvildighed. Højesteret tilføjede, at det er sædvanlig praksis at indhente forslag til skønsmænd fra den relevante brancheorganisation – som udgangspunkt også selv om en af sagens parter er medlem af denne organisation.

Finansrådet var ikke part eller biintervenient i de to konkrete sager ved Sø- og Handelsretten, og der var ikke oplyst omstændigheder, som gav grundlag for at fastslå, at Finansrådet i øvrigt havde en sådan interesse i sagernes udfald, at det var egnet til generelt at rejse tvivl om den fuldstændige upartiskhed hos en skønsmand hhv. en sagkyndig udpeget efter forslag fra Finansrådet.

Der var endvidere ikke en sådan lighed mellem de foreliggende sager og en anden sag, hvori Finansrådet havde biinterveneret til støtte for en anden bank end Nordea, at Finansrådets biintervention i den pågældende anden sag kunne føre til et andet resultat.

I sagen om den sagkyndige tiltrådte Højesteret, at det er Finansrådet, der skal anmodes om at foreslå en sagkyndig, henset til parternes enighed om, at den sagkyndige skal have praktisk erfaring med finansielle produkter, herunder swapaftaler.

Landsretten var kommet til samme resultat.


Læs kendelsen i sag 39/2016 

Læs kendelsen i sag 93/2016

 

Til top Sidst opdateret: 19-10-2016 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk