Hop til indhold
Højesteret

Finansieringsomkostninger ved ophævelse af bilkøb 
16-02-2018 

Sag 78/2017
 

Dom afsagt den 16. februar 2018

 

Forenede Danske Motorejere som mandatar for Jesper Petersen
mod
Bilhuset Laursen A/S

 

En bilkøber, der havde hævet købet på grund af bilens væsentlige mangler, kunne ikke kræve finansieringsomkostningerne ved købet betalt af sælger 

Jesper Petersen købte en brugt bil hos Bilhuset Laursen A/S. Købet blev delvist finansieret ved et lån hos Santander Consumer Bank. Lånet blev for­midlet af Bilhuset Laursen, og par­terne var enige om, at der forelå et oprindeligt trepartsforhold. Da det viste sig, at bilen led af en væ­sentlig mangel, der ikke kunne af­hjælpes, hævede Jesper Petersen købet. For Højesteret angik sagen navnlig, om Bilhuset Laursen skulle betale de finansieringsomkostnin­ger på 26.354 kr., som Jesper Petersen havde betalt til San­tander Consumer Bank.

Højesteret fandt, at finansieringsomkostningerne ikke kunne anses for omfattet af det, som Bilhuset Laursen havde modtaget i beta­ling, og som Bilhu­set Laursen derfor skulle tilbagegi­ve efter købelo­vens § 57. Kreditaftaleloven kunne heller ikke føre til en anden fortolkning af købelovens § 57, som påstået af køber. Det forhold, at Bilhuset Laursen ikke kunne afhjælpe manglen, medførte ikke, at Bilhuset Laursen var erstat­ningsansvarlig over for Jesper Petersen, jf. købelovens § 80. På den an­førte baggrund fastslog Højesteret, at Bilhuset Laursen ikke skulle betale Jesper Petersens finansie­ringsomkostninger.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk