Hop til indhold
Højesteret

Finansielle aktiviteter var fritaget for moms 
16-09-2016 

Sag 9/2016
 

Dom afsagt den 16. september 2016

 

Ekspres Bank A/S
mod
Skatteministeriet

 

Bank havde lagt løsning af visse opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af lån ud til et andet selskab. Disse ydelser var fritaget for moms.   

Ekspres Bank A/S havde indgået en aftale med et engelsk selskab om levering af visse opga­ver i forbindelse med låntageres tilbagebetaling af lån. Dette selskabs databehandlingssystem beregnede bl.a. den ydelse, låntageren skulle betale, ligesom systemet genererede en beta­lingsfil, der via Nets sendtes til låntagerens bank med henblik på betaling af ydelsen.

Højesteret fastslog, at det engelske selskabs generering og fremsendelse af en betalingsfil til brug for betaling af låntagerens løbende ydelse, måtte anses for en transaktion vedrørende betalinger eller overførsler som nævnt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c. Da der ikke var tale om inddrivelse af fordringer, var ydelserne – som transaktioner vedrørende betalinger eller overførsler – fritaget for moms.

Højesteret ændrede landsrettens dom.   

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk