Hop til indhold
Højesteret

Ferieloven 
07-08-2015 

Sag 76/2014
 

Dom afsagt den 7. august 2015

 

HK Danmark som mandatar for A
mod
B A/S

 

Ferielovens udgangspunkt kunne fraviges ved aftale i ansættelseskontrakt  

Sagen angik, om A havde ret til feriegodtgørelse i forbindelse med, at hun blev opsagt fra en stilling som indkøbsassistent i B A/S. Sagens centrale spørgsmål var, om parterne allerede ved ansættelsesforholdets begyndelse kunne aftale en fravigelse af ferielovens varslingsregler vedrørende afholdelse af hovedferie i opsigelsesperioden.

Højesteret udtalte, at en sådan fravigelse kunne aftales allerede ved indgåelsen af ansættelseskontrakten.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.   

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk