Hop til indhold
Højesteret

Fastsættelse af sagsomkostninger efter delforhandling 
23-04-2013 

Sag 163/2012
 

Dom afsagt den 23. april 2013. 

 

 

Knud E. Hansen A/S, Naval Architechts
mod
Turkon Holding A.S. m.fl.

 

Fastsættelse af sagsomkostninger i en sag, der efter delforhandling om mangelfuld stævning og rette værneting blev afvist af Sø- og Handelsretten

 

Knud E. Hansen A/S udtog ved Sø- og Handelsretten stævning mod ét tysk selskab og ti tyr­kiske selskaber for krænkelse af ophavsretten til nogle skibstegninger med bl.a. påstand om betaling af 19,2 mio. kr.

 

Sø- og Handelsretten udskilte formalitetsspørgsmålene om mangelfuld stævning og rette vær­neting til delfor­hand­­ling og afviste sagen. Efter sagens omfang tilkendte Sø- og Handels­retten i sagsomkostninger 20.000 kr. til det tyske selskab og 25.000 kr. til hvert af de tyrkiske sel­ska­ber.

 

Højesteret udtalte bl.a., at der ved fastsættelsen af sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten skulle tages udgangspunkt i sagens værdi og karakter, men samtidig tages hensyn til, at del­for­handlingen alene angik spørgsmålet om afvisning på grund af mangelfuld stævning og om rette værneting. Der skulle endvidere tages hensyn til, at de 11 indstævnte var repræsenteret af samme advokat, og at der var et betydeligt sammenfald i de spørgsmål, som sagen havde rejst i forhold til de enkelte indstævnte.

 

Efter en samlet skønsmæssig vurdering af, hvad der kunne anses for rimeligt under hensyn til de anførte omstændigheder, forhøjede Højesteret det af Sø- og Handelsretten tilkendte sags­om­kostningsbeløb til 40.000 kr. til det tyske selskab og til 50.000 kr. til hvert af de tyrkiske selskaber.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk