Hop til indhold
Højesteret

Fastlæggelse af rammen for et gruppesøgsmål var ikke en delafgørelse 
19-11-2013 

Sag 242/2013
 

Beslutning afsagt den 15. november 2013   

 

Foreningen Gruppesøgsmål.nu
mod
Domstolsstyrelsen

 

Landsrettens fastlæggelse af rammen for et gruppesøgsmål var ikke en delafgørelse. Kære til Højesteret krævede derfor Procesbevillingsnævnets tilladelse

Østre Landsret godkendte ved kendelse af 26. september 2013 gruppesøgsmålet mod Domstolsstyrelsen og udpegede i den forbindelse Foreningen Gruppesøgsmål.nu som grupperepræsentant. I kendelsen fastlagde landsretten samtidig rammen for gruppesøgsmålet, dvs. hvilke krav, der var omfattet af gruppesøgsmålet, og dermed hvilke personer, der herefter kunne tilmelde sig gruppesøgsmålet.

Foreningen Gruppesøgsmål.nu anmodede Højesteret om tilladelse til kære af landsrettens afgørelse om rammen for gruppesøgsmålet, idet yderligere krav og dermed personer ønskedes omfattet af gruppesøgsmålet. Domstolsstyrelsen anførte, at der ikke var tale om en delafgørelse efter retsplejelovens § 253, hvorfor kæremålet krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Højesterets ankeudvalg besluttede ikke at imødekomme anmodningen, idet landsrettens fastlæggelse af rammen for gruppesøgsmålet ikke kunne anses for en delafgørelse, hvorfor kære til Højesteret krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Læs beslutningen her

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk