Hop til indhold
Højesteret

Farvergade-sagen 
17-06-2014 

Sag 21/2013
 

Dom afsagt den 17. juni 2014

 

Københavns Kommune
mod
Arbejdsmarkedsstyrelsen

Biintervenient til støtte for Københavns Kommune: Kommunernes Landsforening

 

Aktiveringsprojekter havde ikke en varighed på minimum 25 timer om ugen. Københavns Kommune var derfor ikke berettiget til 65 % refusion af kommunes udgifter til kontanthjælp og starthjælp til ledige, der deltog i disse projekter.

Sagen angik i første række, om nogle aktiveringsprojekter i 2008 og 2009 havde givet Køben­havns Kommune ret til at få refunderet 65 % af kommunens udgifter til kontanthjælp og starthjælp til de ledige, som deltog i projekterne. Hovedspørgsmålet i sagen var, om der med hensyn til de enkelte aktiveringsprojekter var tale om tilbud, der havde en varighed på minimum 25 timer om ugen, jf. refusionsbekendtgørel­sens § 2, stk. 1, nr. 1 og 2.

Højesteret fastslog, at det måtte lægges til grund, at aktiveringsprojekterne ikke opfyldte betingelsen om, at tilbuddet i gennemsnit skal være på minimum 25 timer om ugen. Københavns Kommune havde derfor ikke ret til at få refunderet 65 % af kommunens udgifter til kontanthjælp og starthjælp til de ledige, som deltog i projekterne.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk