Hop til indhold
Højesteret

Fagforenings hvervningskampagne 
09-12-2013 

Sag 25/2012
 

Dom afsagt den 9. december 2013

 

Fagligt Fælles Forbund (3F)
mod
1) Det Faglige Hus
2) Fagforeningen Danmark
3) Det Faglige Hus – A-kasse (tidligere Danske Lønmodtageres A-Kasse)
4) Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen (FK/TS)
5) Fagforeningen Bedst & Billigst (2B) og
6) Foreningen Danske Selvstændige

 

Det Faglige Hus’ hvervningsannoncer var ikke omfattet af markedsføringsloven og varemærkeloven

De indstævnte organisationer (herefter: Det Faglige Hus) havde i en annonce, der i efteråret 2010 blev trykt i to dagblade, anvendt 3F’s logo under overskriften ”Hvem støtter din fagforening”. Af annoncen fremgik bl.a., at 3F havde doneret 5 mio. kr. til valgkampen for Socialdemokratiet og SF, hvorimod Det Faglige Hus kun støttede medlemmerne. Det blev samtidig fremhævet, at man kunne spare 4.800 kr. om året ved at skifte fra 3F til Det Faglige Hus. Annonceringen havde til formål at hverve medlemmer til Det Faglige Hus. 3F mente, at annoncen udgjorde en krænkelse af såvel markedsføringsloven som varemærkeloven.

Højesteret bemærkede, at der ved afgørelsen af, om en fagforenings virksomhed er omfattet af markedsføringsloven, må foretages en vurdering af de konkrete aktiviteter, som fagforeningen udøver. En fagforenings traditionelle kernevirksomhed – indgåelse af kollektive overenskomster om løn og arbejdsvilkår for medlemmer inden for et fagområde – kan ikke anses for handlinger i erhvervsøjemed og er derfor ikke omfattet af markedsføringsloven. En fagforenings levering af tjenesteydelser i form af juridisk og faglig bistand eller salg af forsikringer mv. er derimod som udgangspunkt erhvervsvirksomhed omfattet af markedsføringsloven.

Som sagen var forelagt for Højesteret, var der ikke grundlag for at fastslå, at organisationerne under Det Faglige Hus i almindelighed drev virksomhed i erhvervsøjemed. Annonceringen med henblik på hvervning af medlemmer kunne herefter ikke anses for foretaget i erhvervsøjemed, og annonceringen var derfor ikke omfattet af markedsføringsloven.

Anvendelsen af 3F’s logo i annoncerne kunne herefter heller ikke anses for erhvervsmæssig brug, hvorfor brugen af logoet heller ikke var omfattet af varemærkelovens regler.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk